Τα πακέτα μαθημάτων:

Είναι ατομικά.

Έχουν ισχύ 30 ημέρες και 90 ημέρες αντίστοιχα και δε μεταφέρονται χρονικά μετά τη λήξη τους.

Προπληρώνονται και ισχύουν από το πρώτο μάθημα του πακέτου.