ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
10:00
10:30
11:00
18:30
18:30
20:00
Online Yoga
19:00
19:00
20:30
Online Yoga
19:00
20:00
Online Pilates
19:00
20:30
Online Yoga
19:00
20:00
Online Pilates
19:00
20:30
Online Yoga
19:30
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
19:00
19:00
20:00
Online Pilates
19:00
20:00
Online Pilates
19:30

Τρίτη

Πέμπτη

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
10:00
10:30
11:00

Τετάρτη

Παρασκευή

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
18:30
18:30
20:00
Online Yoga
19:00
19:00
20:30
Online Yoga
19:00
20:30
Online Yoga
19:00
20:30
Online Yoga
19:30
20:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

No Μαθήματα available!