ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:30
09:30
11:00
Hatha Yoga
09:30
11:00
Hatha Yoga
10:00
10:00
11:30
Hatha Yoga
10:30
10:30
11:45
Mom & Baby Yoga
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
17:00
17:00
18:00
Pilates
17:30
17:30
19:00
Hatha Yoga
17:30
19:00
Hatha Yoga
18:00
18:00
19:15
Prenatal Yoga
18:00
19:15
Prenatal Yoga
18:30
18:30
20:00
Hatha Yoga
19:00
19:15
20:15
Aerial Yoga
19:15
20:15
Aerial Yoga
19:30
19:30
21:00
Vinyasa Flow
19:30
21:00
Vinyasa Flow
20:00
20:00
21:00
Aerial Yoga
20:30
20:30
22:00
Hatha Yoga
20:30
22:00
Hatha Yoga
21:00
21:00
22:00
Pilates
21:00
22:00
Pilates
21:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
17:00
17:30

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Μη διαθέσιμες ώρες!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
19:15
20:15
Aerial Yoga
19:15
20:15
Aerial Yoga
19:30
20:00
20:00
21:00
Aerial Yoga
20:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:30
09:30
11:00
Hatha Yoga
09:30
11:00
Hatha Yoga
10:00
10:00
11:30
Hatha Yoga
10:30
11:00
17:30
17:30
19:00
Hatha Yoga
17:30
19:00
Hatha Yoga
18:00
18:30
18:30
20:00
Hatha Yoga
19:00
19:30
20:30
20:30
22:00
Hatha Yoga
20:30
22:00
Hatha Yoga
21:00
21:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30
10:30
11:45
Mom & Baby Yoga
11:00
11:30

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:00
17:00
18:00
Pilates
17:30
21:00
21:00
22:00
Pilates
21:00
22:00
Pilates
21:30

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
18:00
19:15
Prenatal Yoga
18:00
19:15
Prenatal Yoga
18:30
19:00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:30
19:30
21:00
Vinyasa Flow
19:30
21:00
Vinyasa Flow
20:00
20:30

Τρίτη

Πέμπτη

No Μαθήματα available!